Het schijnt in de protestants-reformatorische traditie te zijn dat de Kerk ‘een merkbare invloed in de maatschappij dient te hebben.’ (standpunten GPV/ SGP). In de eerste eeuwen na de grote vervolging in het Romeinse Rijk, raakten kerk en staat verweven. Dit had rampzalige gevolgen (Bron: UCLY.fr). Kerk en maatschappelijke macht en invloed horen niets met elkaar te maken te hebben. Jezus Zelf geeft het antwoord in Joh. 18, 36: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”

Hoe je dit ook lezen wil, één ding is duidelijk: de focus ligt niet op de wereld van hier en nu, maar kennelijk is er een ander Koninkrijk.

Het lijkt soms wel ‘ns dat waar een goed gesetteld, gezapig leventje de boventoon gaat voeren, de interesse om – vanuit vermeend Bijbels perspectief – de gevestigde belangen te verdedigen, toeneemt. Etnae (bevolkingsgroepen) die dit vreemd is, identificeren zich eerder met Jezus’ woorden. Denk aan Koerden, Joden, vluchtelingen, slaven, vrouwen in moslim-fundamentalistisch gedomineerde regimes, en allerlei andere minderheidsgroepen zonder eigen residentie, zoals de zwarte slaven uit de voorgaande vier eeuwen, die omwille van gratis arbeid als beesten verhandeld werden etc.

Wanneer je de zgn. ‘negro-spirituals’ goed beluistert (Vb.: https://www.youtube.com/watch?v=lM2zWcOs7Zk), merk je ook hier de nadruk op een ander Koninkrijk. Voor hen destijds, en voor velen onder ons nog steeds, zeer herkenbaar, want hun leefomstandigheden op de katoenvelden waren verre van ideaal. Waar ligt onze nadruk? Verspillen we onze tijd aan zgn. ‘christelijke politiek’ (een anomalie), of bidden we voor hooggeplaatsten, omwille van een snelle verspreiding van het goede nieuws onder hen die Jezus nog niet kennen?

Gedenk Hebreeën 1, 10: “Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen; die zullen vergaan, maar Gij blijft;
en zij zullen alle als een kleed verslijten, en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden; maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden.”

Het is allemaal een kwestie van prioriteiten…

Bid u mee?

Leave A Comment