Bekrachtiging

Met de formele aanstelling van onze vriend en strijdmakker Miguel LINEROS VERGARA als directeur zending in de regio Valparaíso, valt de weg open naar alle in deze regio aangesloten kerken van UBACH (unie van Baptisten in Chili). Miguel heeft een zee aan contacten in land én regio tot zelfs daarbuiten, (ook inter-denominationaal) welke van pas komen bij de uitrol van zendingsonderwijs. Miguel heeft voor deze uitrol nadrukkelijk onze hulp ingeroepen.

Daarbij zal het accent verschuiven van onderwijs direct aan de kerkleden, naar training & instructie van de kerkleiders. Uiteindelijk zullen zij zending integraal een plekje moeten gaan geven in het onderwijs en de prediking, ook nadat wij najaar 2024 weer weg zijn. Dit kan intussen gelukkig op warme belangstelling rekenen, zie eerdere berichten op deze site. Wél moeten er nu twee nieuwe vormen van geschreven materiaal bijkomen: (1) een ‘Id!werkboek (instructie-handleiding) voor voorgangers, om de cursus ‘Id!‘ te kunnen geven aan kerkleden en/ of te integreren in de kerkelijke agenda, en (2) een handleiding voor ‘membercare’ (de bediening van Maudy).

Maudy krijgt hierin dus ook een cruciale rol, want zending en membercare horen bij elkaar. De ontwikkeling van dit materiaal is gericht op twee doelgroepen, te weten: (1) zendelingen en (2) voorgangers. De principes uit membercare zijn, hier en daar aangepast, nl. ook zeer goed toepasbaar op het zware beroep van voorganger. De nadruk zal liggen op preventie & zorg, en minder op curatieve zorg, want feitelijk is het dan al te laat (denk aan gevallen van langdurige blootstelling aan stress, burn-out/ bore-out en fall-out). In het laatste geval is de schade groot, zowel aan individu (en bijbehorende familie) als aan de gemeente. Hetzelfde geldt voor zendelingen op het veld. Een gezonde zendeling is een zendeling die werk & privé goed in balans heeft, ingeburgerd is en plezier heeft in het werk en daarom langer op het veld inzetbaar kan zijn. In zending zijn die dingen beslist niet vanzelfsprekend; het werk is vaak klok-/ week- en jaarrond (24/7/365), er zijn vele culturele aanpassingen nodig en de taal vergt veel hersenwerk. Heimwee, gemis, moeilijkheden, tegenslag én tegenwerking, gezeur van christenen onderling én het feit dat je niet in je eigen omgeving opereert, vormen de belangrijkste obstakels.

Hulp en ondersteuning (membercare) zijn daarbij onontbeerlijk. We kunnen hierbij een voorbeeld nemen aan het leger of de marine, die zijn mensen vooraf, tijdens (een uitzending) en achteraf goed begeleidt, brieft & de-brieft, zoals dat heet in jargon. Er gewoon zijn voor iemand en een luisterend oor hebben (zonder de typische zgn. adviezen en aanbevelingen, tips & trucs) vormen, bij dit type zorg, de kern. Hoe eerder dit toegepast wordt, hoe beter de volgende fasen – waarin het doorgaans moeilijker wordt – worden doorstaan en burn-out etc. worden voorkomen. Want, ook hier geldt nog steeds: voorkomen is beter dan genezen.

Voor deze dingen is Maudy professioneel opgeleid en heeft daarin alweer enige jaren ervaring, aangevuld met haar langjarige ervaring en opleiding in de zorg (VGZ) in Nederland. We zijn blij dat haar bediening nu ook een prominente plek krijgt in het geheel.

Wij beiden waren niet alleen blij verrast met het nieuws van Miguel, maar wederom verwonderd over het feit dat God alle dingen schitterend orkestreert. Ga maar na, tijdens onze stage van Cornerstone van één maand in Chili, in 2018, kwamen we al in contact met Miguel & Marcela, met wie we al die jaren contact zijn blijven onderhouden. Voor Chileense begrippen is dat op zich al bijzonder, want ook hier is nog veel over van de pioniersgeest van de eerste ontdekkers, die erg op zichzelf aangewezen waren en voor wie relaties niet langdurig waren.

Wij danken u voor uw voorbede.

Jacques

Leave A Comment