Cursus

Met de cursus over zending onder onbereikte volken, kunnen kerken – ongeacht de denominatie – eigen mensen onderwijzen in de beginselen van zending, de uitgangspunten, de aanpak en de richting. U treft het document in onderstaande link (PDF).

Id! D1.1 ES

Bijgaand treft u eveneens enige foto’s van de overhandiging van de eerste versie van de cursus aan de voorganger van de gemeente waar wij gastlid zijn.

Bid u weer mee voor een snelle verspreiding en acceptatie svp?

Hartelijk dank!

Jacques

*) Het document is vrij van rechten en ter beschikking voor verspreiding. Wijzigingen en taalfouten voorbehouden.

Leave A Comment