De auto ontwerper, deel II

In het eerste deel van deze blog ‘de auto ontwerper,’ ging het voornamelijk om het doel van instructies uit te leggen, en dan natuurlijk specifiek om de levensinstructies die de Bijbel geeft, voor een goed en gelukkig leven.

Er is echter nog een hoger doel en dat is hoe deze handleiding gaat helpen in de toekomst. Zo langzamerhand is één ding zeker: de wereld zoals we die nu kennen is in verval. Moreel, houding & gedrag, afbrokkelend vertrouwen, klimatologisch etc. De grondoorzaak ligt niet in politiek of religie, maar in onze menselijke natuur. Uitzonderingen daargelaten, maar in de kern zijn we egoïstisch, uit op eigen belang en niet in staat om datgene wat anders is, te waarderen laat staan lief te hebben. Deze zelfzuchtige kant van ons mensen, geeft richting aan onze houding & gedrag en onze prioriteiten. Individueel, maar ook in groepen als regeringen, bedrijven, instanties etc. Gelukkig gaat er nog veel goed, maar er zijn grote zorgen.

Regeringen, bedrijven, instanties en het individu moeten dus bevrijd worden van deze zelfzucht. Dit betekent niet dat we ons eigenbelang moeten uitvlakken of negeren, maar er moet een balans zijn, waarbij eigenlijk het belang van de ander voorop moet staan. Denken vanuit de ander zeg maar. Zonder je eigen grenzen over te gaan.

Door de lange geschiedenis van coalitie-vorming in Nederland, hebben we hier wel enige balans in weten te vinden, maar het kantelt langzaam wel een zekere kant uit, naar één van eenzijdigheid en extremisme. En dat is zorgelijk. Zaken als rechtsstaat en evenredige verdeling staan ter discussie of zijn niet langer vanzelfsprekend.

We kunnen in dit opzicht een voorbeeld nemen aan Jezus, die zonder eigenbelang het belang van Zijn opdrachtgever diende. Hij deed niet wat Hij zelf graag wilde, maar dat wat zijn opdrachtgever wilde, degene die Hem gezonden had om een bepaalde opdracht uit te voeren. Hij zocht niet Zijn eigen belang maar dat van God de Vader en dat van de mensheid. Met als doel een leefmodel voor te houden, dat als voorbeeld dient. En tegelijk de prijs te betalen voor de schade aangericht aan de eigendommen van Zijn Vader. God legde als het ware een straf (boete) op aan de veroorzaker van die schade maar betaalde die Zelf. Dat is nogal wat. Je eigen kind opofferen voor de schade die een ander aan jouw eigendommen heeft aangericht.

Hij ontsloeg daarmee de veroorzaker van de schuld en de verantwoordelijkheid om de schade te vergoeden.

Er is nogal wat kritiek op de Kerk (grote en kleine K), en die is begrijpelijk. Want, de kerk bestaat uit mensen en mensen zijn niet volmaakt, zoals hiervoor al beschreven. Mijn moeder zei ook altijd: ‘Let niet op de mensen, maar op Jezus. Hij heeft alles goed gedaan en heeft geboet voor een schade die Hij niet heeft aangericht.’

En zo is het ook.

Theologische of ethische discussies zijn eigenlijk niet zo relevant, waar het om gaat is of je een goede vertrouwensband hebt met je Schepper en of we elkaar in de eeuwigheid gaan weerzien. Want, God is intussen wel bezig een nieuwe hemel en aarde te ontwerpen (ook wel nodig zou ik zeggen), waar een regering is van recht en rechtvaardigheid. Geen malversatie, wantrouwen, bekvechten, haat, corruptie, oorlog, moord en doodslag, uitbuiting van de natuur en andere misstanden. Met mensen die vrijwillig zich willen houden aan de instructies/ voorschriften waar we in de vorige blog al over schreven. Vrijwillig! Dat is belangrijk, want dwang werkt niet. Een team in een bedrijf dat van harte samenwerkt voor de goede zaak – niet alleen omdat het betaald krijgt, of omdat de baas het zegt – zal vele malen meer bereiken dan een team dat gedwongen wordt.

En dát is de kern van het evangelie: vrijheid & vrijwilligheid mét verantwoordelijkheid en zónder vrijblijvendheid. Dat zijn geen politieke waarden, hoewel politieke partijen hier graag mee aan de haal gaan, maar Bijbelse uitgangspunten. Het is ook geen religie, want religie dwingt en waar dwang is, is geen vrijheid. Het is een vrijheid in verbondenheid met de ontwerper/ auteur van de Schepping. Tenslotte weet Hij hoe de dingen werken, ook in de nieuwe hemel en aarde. En ieder van ons heeft een heel leven gekregen om met vallen en opstaan te ontdekken hoe waar dit is… een avontuur, een leerweg. Mooi toch? En in de nieuwe scheppingsorde mogen we alles wat we geleerd hebben, toepassen.

Ofwel rijden in een schitterende, nieuw ontworpen, perfecte superauto. Een mooi vooruitzicht, toch?

Jacques

Leave A Comment