Eigen

Een onderdeel van de cursus over zending onder onbereikte volken, is niet alleen het materiaal in het tekstboek; de vragen, de bijlagen, de verwijzingen naar bronnen en de videos maar zeker ook de getuigenissen van (Chileense) zendelingen van over de gehele wereld. Wonderlijk genoeg opent zich tamelijk plotseling een heel netwerk van Chilenen die hier op verlof zijn of teruggekeerd van het zendingsveld. We nodigen hen graag uit om tijdens de cursus te spreken in kerken. Hun bevlogenheid, compassie en de mooie dingen die God door hen heen doet, roeren me altijd weer. Het is en blíjft Zijn werk, maar wil ons daarbij inzetten. Het maakt je klein en doet je beseffen dat een ‘eigen verhaal, van eigen mensen, uit de eigen cultuur,’ vele malen meer tot de verbeelding spreekt dan dat Maudy en ik ooit kunnen bereiken. Maar ach, dat is het mooie eraan; je bent een schakel. Ook hier gaat dat schitterende beeld weer op van de grote Pappa die op het strand Zijn kasteel aan het bouwen is, en wij met ons kleine plastic schepje mee mogen helpen bouwen. Zo liggen de verhoudingen, en niet anders. Así es!

(Matth. 20, 1-16)

“Hora de la tarde, fin de las labores. Amo de las viñas, paga los trabajadores de tus viñadores. Al romper el día, nos apalabraste, cuidamos tu viña del alba a la tarde. Ahora, que nos pagas, nos lo das de balde, que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al vespertino lo que al mañanero. Son tuyas las horas y tuyo el viñedo. A lo que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los sarmientos.” (Liturgia de las Horas)

Hartelijke groet uit warm Chili (miv 21/09/2023 is het hier lente),

Jacques

Leave A Comment