El Señor de la cosecha

Het is goed steeds in gedachten te houden dat God de Heer van de oogst is. En dat Hij de opbrengst overziet. Wíj concentreren ons op de taak, en dat is zaaien.

Wie in zending zich teveel laat leiden door het kijken naar resultaten, komt bedrogen uit. Want, terwijl het zaad in de grond ontkiemt, is er bovengronds weinig zichtbaar. En moeten er soms ook een paar buitjes overheen, voordat de oogsttijd aanbreekt.

Nu ons twee-jaars project ‘mobilisatie & membercare’ bijna ten einde komt, past een terugblik. Ons westers resultaatgericht denken zit daarbij in de weg. ‘Wat is er bereikt?’ ‘Was het de moeite en de investering waard?’ Enzovoort.

Het antwoord op dat laatste is volmondig Ja!

De volgende opmerking uit de kerken hier mag daarbij als markeerpunt gelden: ‘door jullie cursus over zending aangevuld met jullie persoonlijke ervaringen, is een andere manier van denken ontstaan, ook om vanuit missiologisch perspectief de Bijbel te lezen.’ Het begin is er dus. De rijping vergt nog tijd.

De ruimte hier is te beperkt om te vertellen van alle bijzondere, en mooie ontmoetingen, bijeenkomsten, spreekbeurten, conferenties etc. Kort samengevat, door hier te wonen en te werken, zijn we toch snel eigen geworden met de – wat timide, in zichzelf gekeerde – Chileense cultuur, hoewel met voor het evangelie gepassioneerde gelovigen. Het netwerk is intussen enorm geworden, en in zekere zin betreuren we dat we nu terug moeten. Anderzijds geeft God ook in de toekomst open deuren die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Over één daarvan vertellen we graag meer. Op initiatief van een voorgangersechtpaar én met de hulp van vele kerken, wordt momenteel in het zuiden (Chiloé, región de Los Lagos) een zendings-bijbelinstituut met bijbehorende campus gebouwd – te vergelijken met Cornerstone* in Beugen, Brabant – waar met name inheemse jongeren gedurende zes maanden leren over wat en hoe zending is. Bij leven en welzijn is de school volgend jaar klaar, en kan het programma in september 2025 van start gaan. De capaciteit is 24 studenten per semester. De studenten wonen tijdens het programma op de campus. De primaire doelgroep is de nieuwe generatie van de oorspronkelijke inheemse bewoners van Chili (Mapuche, Araucania en Onawu**).

In juni dit jaar reizen we af naar Chiloé (ongeveer 2.700 km heen en terug) om met het leiderschap van de school te praten over wat onze bijdrage aan het schoolprogramma op het gebied van membercare en mobilisatie kan zijn. Het is een stille wens die in vervulling zal gaan: jongeren – onderwijs – membercare & zendingstoerusting.

De afgelopen periode zou dus wel eens in meerdere opzichten een geweldige bijdrage kunnen zijn aan de mobilisatie van christenen voor transculturele zending onder niet bereikte volkeren. Over opbrengst gesproken…

Bid u mee?

Jacques & Maudy

www.curix.eu

*Zie ook: https://www.cornerstonecollege.eu/ 

**Bron: https://nl.thpanorama.com/articles/cultura-general/10-pueblos-originarios-de-chile-zona-norte-y-sur.html 

Leave A Comment