Harde grond

Zo langzamerhand wordt duidelijk dat het tweede deel van de Grote Opdracht (‘...en tot de uitersten der aarde,’ Matth. 28), hier in Chili nog niet echt is doorgedrongen als zijnde een bittere noodzaak. Meerdere organisaties erkennen dit probleem (Vb.: https://www.sim.org/w/missions-mobilisation?Ministry_ID=cl001&countries=Chile). Het kerkelijk landschap is hopeloos verdeeld, en er is veel onderling wantrouwen ten aanzien van doctrinaire uitgangspunten. Het landschap ziet er grofweg alsvolgt uit. Verreweg de grootste denominatie zijn (nog steeds) de katholieken met een behoorlijk levendige aanhang, gevolgd door protestantse groepen als de Baptisten, Pinkstergemeenten, Methodisten, Presbyterianen en Anglicanen e.a.. Dwaalleren doen het hier goed: van Mormonen en Jehova’s tot aan spiritueel/ occulte groepen die zich bezig houden met Boeddhistische filosofieën en bijvoorbeeld ook met de kunst van het lezen van Tarot-kaarten. Verder is het secularisme sterk in opkomst, zoals in Europa al enige decennia zichtbaar is. De meeste christenen hier zijn zich hiervan goed bewust en laten geen kans onbenut om te getuigen. Het kan nog, door de katholieke traditie is er nog steeds veel openheid om te spreken over het evangelie, maar die openheid wordt helaas ook gezien én benut door niet- of anti-christelijke tendensen. Met andere woorden, de nadruk van het getuigenis van christenen ligt vooral op dichtbij *), onder de eigen bevolking, hetgeen zeker toe te juichen is. Want, het verval is er ook, en door actief te blijven, wordt dit toch nog enigszins tegengehouden. Algemeen gezegd – heeft de kerk dit in Europa laten liggen. We dachten dat we een zgn. ‘christelijk continent’ waren (hetwelk fenomeen op zich al niet bestaat), zijn achterover gaan leunen of hebben het christendom laten verwateren tot louter sociaal-maatschappelijke en/ of politieke relevantie (zie elders op de site), en hebben de kern van de boodschap niet meer laten klinken (zie ook: https://www.nd.nl/geloof/geloof/533376/zijn-we-een-deel-van-het-goede-nieuws-uit-de-bijbel-vergeten-).De kerk is in zichzelf gekeerd geraakt, of zoals mijn vroegere godsdienstleraar het verwoordde: ‘het is een gezelligheidsclubje‘ geworden. Dát is hier duidelijk anders, maar daar staat tegenover dat veel vrije (protestantse) groepen wel fijn op zondag of door-de-weeks bezig zijn met de groei in geloof, de aanbidding, het breken van het brood en de gebeden, maar dan bijvoorbeeld weer niet uitreiken naar de vele, vele daklozen (‘los vagabundos de la calle‘). Met lede ogen zien we het aan: ín de kerk wordt vrolijk gezongen, er buiten leven mensen zonder onderdak. Zelfs de straathonden, die eten en drinken krijgen, zijn beter af dan de daklozen…

(Chili is één van de landen waar de inkomensverdeling het meest scheef is in de wereld, dankzij het Amerikaans kapitalisme, geïntroduceerd door de ‘Boys from Chicago’ onder aanvoering van dr. Milton Friedman, in de periode van het dictatoriale regime van Pinochet (70s)).

Je denkt wel ‘ns: “Waar is de échte godsdienst gebleven, die ‘omziet naar wezen, en weduwen enz.?'(Jac. 1, 27) en die eenheid en onderlinge liefde nastreeft (Joh. 17)?” Er gaat een wereld naar de bliksem en waar zijn wij mee bezig? Je wordt er niet alleen moedeloos van, het maakt je ook boos en verdrietig: ‘het is een christelijk werk, heidenen tot bekering te brengen, maar een heidens werk om christenen te bekeren.’

Lord have mercy!

*) Dr. Ralph WINTER merkte hierover in zijn artikel op: “…protestantse zendingsbewegingen waren vaak zozeer gericht op gemeentestichting, dat ze vergaten de nieuw gestichte gemeenten te doordringen van dezelfde noodzaak van een wereldwijde zendingsvisie…” en verderop: “…ze hebben een natuurlijk verlangen en het vuur in hun hart om de eigen bevolkingsgroep te bereiken, maar geen visie voor cross-culturele, grensoverschrijdende zending ver weg.” Bron: Hawthorne, St. (red.), Winter, R.D. et al (1999) The Story of His Glory (article from: Perspective on the World Christian Movement, 4th edition). WayMakers, Pasadena: William Carey Library Publications. ISBN 9780878082896.

Leave A Comment