Hartelijk dank

Wij danken u voor uw giften! *) Mede daardoor blijft dit werk mogelijk.

Verder financieren wij onze roeping in zending uit eigen middelen. In het voorjaar van 2022 verkochten wij ons huis in Nederland en kochten in Frankrijk een ander (goedkoper) huis. Van het verschil leven wij. Ons maandbudget is 1.355 € voor dagelijkse boodschappen, GWE, kleding e.d. De kerk betaalt de huur van ons appartement. Om toch niet al teveel in te teren op onze eigen reserves (er moet ook nog een AOW-gat gevuld worden), werk ik er nog bij. Dat levert soms bizarre taferelen op: een cursusdag die in Nederland om 10:00 begint, betekent hier 05:00 in de ochtend (straks bij de wintertijd één uur later), en dus moet ik vroeg mijn bed uit. Maar het is nog steeds leuk om te doen, en zo blijf je een beetje bij.

Bovendien past het bij een leven in de zending, het zgn. ‘tentenmakers‘ principe (Hand. 18, 2).

Mede door uw bijdragen blijft dit werk (mobilisatie & membercare) dus mogelijk. Hartelijk dank!

Jacques

*) Giften overgemaakt via Stichting Kruislinks zijn fiscaal aftrekbaar. (Zie elders op deze site)

Leave A Comment