Resultaat

Resultaat is in zending altijd een controversieel begrip. Want, resultaat – of: succes zo u wilt – is er niet altijd. Wij kennen het verhaal van zendelingen in een gesloten land in het Midden-Oosten, die na dertien moeizame arbeid, nog altijd geen tastbare vooruitgang hadden gezien. Eerst na hun terugkeer, sijpelden langzaam vele getuigenissen naar buiten.

Soms zijn resultaten onzichtbaar, of pas na lange tijd. Het zijn de ‘tegoeden op uw hemelse bankrekening,’ waar St. Paulus over schrijft, als hij Onésimus terugstuurt naar Filémon (Fil. 1). Het zijn de niet-aardse schatten waar Jezus het over heeft in Matth. 6, 19. Feitelijk is alleen de Heer van de oogst degene die aan het eind der tijden goed kan overzien, wat het resultaat is van onze inzet. Lees hier een andere definitie van ‘resultaat’ van zendeling John CHAU die zijn leven verloor op het Noord-Sentinal eiland (India): “Ik geloof dat de maatstaf voor succes in het Koninkrijk van God gehoorzaamheid is.” (filmfragment: zie onder)

In zending is het een gegeven resultaten niet altijd te kunnen zien (of erger, zie filmfragment), en we hebben geleerd ermee te leven. Het is evenwel soms moeilijk uitlegbaar. De zendende kerk en de achterban willen ook wel ‘ns weten wat er zoal van komt, van al die inspanningen. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds gevolg van enig Westers, bedrijfsmatig denken. Dit laatste is mij, als bedrijfskundige van huis uit, natuurlijk niet vreemd.

Reden temeer dat ik stiekem toch wel erg in mijn nopjes ben, met enkele recente, lokale ontwikkelingen. Deze spelen zich af tegen een decor van een bredere en eerder ingezette beweging. Want, hoe verder we doordringen in de Zuid-Amerikaanse cultuur, hoe meer we merken dat er iets gaande is: het zindert, het trilt, het beweegt, het waait; een zich over vele Zuid-Amerikaanse landen uitstrekkende beweging van enthousiaste volgelingen van Jezus, die vol vuur en passie spreken over transculturele zending. Er voor bidden, én ook daadwerkelijk gaan. Kortom, het lijkt op een vloedgolf die door God Zelf veel eerder al is aangejaagd en nu in kracht toeneemt, richting het typische moment waarop deze haar hoogtepunt bereikt, gaat ‘omkrullen,’ om vervolgens vol overgave met donderend geraas op het strand uiteen te spatten.

Wij mogen in die beweging onze kleine bijdrage geven. Én mogen daar zo nu en dan de vrucht van zien. Tevergeefs is het dus niet. Integendeel…

In onze eigen kerk, waar wij gastlid zijn, is de cursus over zending nu zo goed als afgerond. Mazzel hadden we dat deze goeddeels gegeven kon worden in de maand oktober – traditioneel de maand voor zending. Het effect is echter boven verwachting. We zijn lid van de Whatsapp ® groep van de kerk (Bet-El). Gedurende de maand oktober heeft de voortrekker van de gemeente voor zending hier veel over wereldwijde zending gedeeld, elke dag weer. Wij hebben ook onze bijdrage geleverd. Nu de ‘mes de misiones‘ (missiemaand) is afgelopen, blijkt dat er voortaan op de vaste gebedsavonden (dinsdagen) steevast en gericht gebeden gaat worden voor zending wereldwijd; voor volken en enkele speciale zendingsgezinnen in delen van Afrika en Azië.

WOW! Was niet één van onze uitgangspunten, dat we blij zouden zijn als lokale kerken beginnen met bidden voor? (Zie ook: mobilisatie). God is Geest, en Hij doorvorst niet alleen de diepten Gods, maar weet ook wat er leeft in de harten van mensen en waar. Door te bidden in Geest en in waarheid, boren we een enorm rijke bron aan van inzicht, die ons kan leiden naar die mensen die een open hart hebben voor het evangelie.

Dit gaat nu hier dus van start, zoals in dit Whatsapp ® bericht van vandaag te lezen valt: ‘Buenas tardes hermanos. 🌎🧳Recordar incluir la oración por las misiones (devocionalísta)! Pueden escoger cómo guía el “Mes de oración por las misiones”. Por ejemplo, el proximo martes el hno Eduardo Menay realizará a oración por los niños de Senegal. Lo anterior tiene como finalidad la oración misionera con “intención” y en forma permanente durante cada culto de oración. Bendiciones.’

(NL: ‘Goedemiddag broeders en zusters. 🌎🧳 Vergeet niet het gebed voor zending op te nemen in uw devotie! Je kunt zelf kiezen hoe je de “Maand van gebed voor zending” wil invullen. Aanstaande dinsdag zal broeder Eduardo Menay bijvoorbeeld bidden voor de kinderen van Senegal. Het doel hiervan is zendingsgebed met “intentie” op een permanente manier te laten plaatsvinden tijdens elke gebedsdienst. Zegen!’)

Goed nieuws dus! Gloria a Dios. Uit ervaring weten we dat lokale kerken die beginnen met gebed voor zending, en dit concreet handen en voeten geven, uiteindelijk ook zendende en/ of ondersteunende kerken worden. Immers, gebed doet iets met je. Toch?

Bid u weer mee?

Jacques

Leave A Comment