Vakjargon

Ieder vakgebied heeft zo zijn eigen jargon. Dit schept duidelijkheid voor leden binnen een groep, maar kan verwarrend zijn voor buitenstaanders. In zending is er sprake van ‘velden’, ‘zendende’ en ‘ontvangende’ landen, ‘gastland’, ‘bereikt’, ‘onbereikt’ etc. Voorheen was het nog wel ‘ns zo dat als een volk, bevolkingsgroep of land (‘veld’ in jargon) bereikt was met het evangelie (o.a. met in dat gebied gestichte kerken), dan werd dat ‘veld’ gesloten en buitenlandse zendelingen teruggetrokken.

Echter, een ontvangend land kan een zendend land worden. Overigens is het zelfs nog de vraag of dit onderscheid nog gemaakt kan worden. Hedentendage geldt veel meer ‘van overal naar overal.’ Dit is te verklaren uit het feit dat het christendom nu op alle continenten aanwezig is, hetgeen een unicum is in de geschiedenis en vooral te danken aan de inspanningen van de afgelopen tweehonderd jaar. Helaas houdt dit niet in dat alle volken daarmee bereikt zijn, want er zijn nog steeds vele, ook kleinere bevolkingsgroepen in meer afgelegen gebieden of achter anderszins geldende barrières die verstoken zijn van het goede nieuws. Bovendien geldt dat gebieden die eens als ‘bereikt’ golden, dat intussen niet meer zijn, door allerlei oorzaken.

Hoe dan ook, het is te kort door de bocht om terugtrekkende bewegingen te maken, als de gestichte kerken geen actief werk maken van zending. Dan is slechts één deel van de taak gedaan, maar het bewust maken van christenen van wat de zendingsopdracht uit Matth. 28 inhoudt, is het andere – niet onbelangrijke – deel. Tegen deze achtergrond, kan Chili worden bekeken: als ‘zendend’ land. Hierover schreven we eerder op deze site. Het is nog niet te laat, maar de boot was bijna gemist: vele denominaties met irrelevante, voor zending oninteressante, doctrinale verschillen én eerder een focus op het eigen geestelijk welzijn, dan een blik op buiten.

God is echter getrouw en laat niet varen de werken van Zijn handen, zoals dat op zondag mooi wordt gezegd, en dat zien we hier ook. Hij is de zaak aan het opschudden, omwoelen om velen bewust te maken van de resterende taak. Met vele anderen samen, mogen wij daar een bijdrage aan leveren, in de hoop en verwachting dat Chili een zendend land van betekenis mag worden.

Maudy

Leave A Comment