Mindset

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” (Rom. 12, 2)

Afgelopen zondag werd er gepreekt over de Dag van de Arbeid. Hier in Chili is dat de ‘Dag van de voorgangers,’ althans binnen de evangelisch-baptisten traditie. Dat is een mooie gedachte: een dag speciaal voor alle voorgangers, dominees, pastoors, herders of hoe ze ook mogen heten. Het sluit aan bij de opdracht van de Hebreeën-schrijver om voorbede te doen voor onze voorgangers, hen in ere te houden en hun gangen na te volgen (Hebr. 13, 7).

In de prediking werd geen onderscheid gemaakt tussen werkers, voorgangers en zendelingen: iedereen die gelooft is ‘missionaris.’ Vervolgens werden foto’s getoond van Baptisten-zendelingen in Chili. Wat deze mensen doen, is mooi werk. Alleen de nadruk ligt dan toch weer op ‘eigen!’ Eigen land eerst? Enfin, los daarvan valt er wel wat af te dingen op de taakbenamingen. Ja, iedereen is getuige van Christus, nee, niet iedereen is zendeling. Was het maar waar! Dan waren er niet nog ruim 7.100 bevolkingsgroepen onbereikt gebleven (plm. 3 miljard mensen = 42% vd wereldbevolking).

Echter, de hele discussie is ondergeschikt aan de centrale vraag: “Wat wil God met jouw leven?” Of denk je – omdat we ‘allemaal zendeling zijn,’ – dat je op je werk of in je gewone leven dat je nu leidt, al genoeg doet? Dat kan zo zijn! Als je er zeker van bent, dat dit Gods wil is voor jouw leven, prima. En doe het dan ook goed. Maar, als je daar niet zo zeker van bent – en onderzoek jezelf hierin kritisch – dan wordt het tijd, dat je hierover gaat nadenken. Dit is tevens zo’n beetje de kern van onze boodschap hier: ‘fijn dat je gered bent, en het uitdraagt in eigen land, maar de wereld is groter en wat wil God dat je daarin betekent?’

Door vanaf de kansel te stellen, dat we ‘allemaal zendelingen,’ zijn werk je vanzelfsprekendheid met het gewone (gezapige?) leven in de hand. Er is dus ook hier nog veel te doen; en dit begint met een verandering van denken, van de bekende ‘mindset.’ Die verandering begint bij gebed. Openstaan voor wat Gods wil is voor jouw leven. Concreet en zonder ontsnappingspogingen…

Bid u mee voor een verandering van mindset?

Jacques

Leave A Comment