Vorderingen

De werkzaamheden die samenhangen met onze taak hier, vorderen gestaag. Jacques is nu op ruim driekwart van het opstellen van het zendingsprogramma voor kerken en hoopt dit binnen enkele weken te kunnen afronden. We krijgen hulp op inhoudelijk gebied en straks bij de vertaling naar het Spaans (vanuit Engels), aangezien ons taalniveau nog niet toereikend is. Het Engels is intussen nagekeken en gecorrigeerd door een taalkundige, een Engelse vriendin die wij kennen uit de kerk in Montmorillon (FR).

We mogen gebruik maken van vrijwel alle interactief materiaal op de site van enmision.org (http://www.enmision.org), wat al in het Spaans is en goed bruikbaar is in combinatie met het zendingscurriculum voor kerken. Half mei vind er een introductie plaats op een conferentiedag voor voorgangers hier in de regio Valparaíso, waar meerdere denominaties aan deelnemen en waar wij mogen presenteren wat de bedoeling is. Dan volgt de planning en kunnen de eerste spreekbeurten en korte cursussen over zending gaan plaatsvinden in de aangesloten kerken. Verder is het idee ontstaan om ook podcasts te gaan gebruiken, én het materiaal toe te voegen aan het curriculum van ITB, Viña del Mar (Istituto Teológico Bautista).

Van 18 tot 22 april zijn we met vrienden uit de kerk mee naar Mendoza, Argentinië om ons visum te verlengen. We konden niet meer op tijd een bus vinden, en zij bleken daar familie te hebben, en nodigden ons dus uit om mee te rijden.

Daarna gaat het werk weer verder; Maudy met zorgverlening aan zendingswerkers (missionary care) over de gehele wereld en Jacques met mobilisatie.

Bid u mee?

Hartelijk dank!

Leave A Comment