Zendingsbewustzijn

Met dank aan Miguel LINEROS-VERGARA ALVAREZ

In 2018 reeds ontmoetten we onze – nu goede vriend – Miguel en zijn vrouw Marcela en hun twee kinderen, hier in Chili, tijdens onze stage voor Cornerstone. Ook in de tussenliggende jaren (2018-2022), in Europa en in Cambodja, hebben we met hen intensief contact onderhouden. Met onze terugkeer vorig jaar, is het contact verinnigd. Ze hebben ons met vele dingen geholpen, en een groot deel van het zgn. ‘onboarding-proces’ gedaan.

Miguel is Baptisten dominee, met een brede interesse, een enorm interdenominationaal netwerk, heeft een ruim hart en is een snelle denker. Hij stamt deels af van de inheemse Mapuche-bevolking, één van de oorspronkelijke bewoners van Chili en Argentinië. Miguel gaat vaak mee met spreekbeurten en introduceert ons bij voorgangers van verschillende denominaties.

Afgelopen zaterdag 20 mei, hadden we een uitgebreid gesprek over een soort ‘aanvalsplan’ om het onderwijs over zending in de Baptisten-kerken aan te scherpen, samen met Miguel en Yunnar ALVARADO, die speciaal zendingsgezant is binnen de koepel van Baptisten, in de regio Valparaíso. De maandag ervoor hebben we op een vergadering van charismatische voorgangers in Villa Alemana gesproken over zending en -onderwijs. De voordracht greep hun hart. En zo zijn er vele andere voorbeelden van het immer uitdijende contacten netwerk, mede dankzij Miguel.

Ongelooflijk hoe God reeds in 2018, de basis legde voor het werk van nu. Alabemos su nombre!

Miguel controleert mijn werk, en stuurt ook cultureel bij, zodat steeds de juiste toon wordt gehanteerd. We zien echter ook dat het doel, de vorm en de inhoud iets met hem zelf doet. Tot mijn stomme verbazing – we kunnen nu wel ongeveer 95% verstaan van wat er gezegd wordt – preekte Miguel – die vandaag preekbeurt had in onze eigen kerk – over het onderwerp getuigen-zijn vanuit een levende relatie met de Heer, en verweefde een uittreksel van het zendingsprogramma dat ik aan het schrijven ben, en waarvan hij de inhoud kent, in zijn preek! Ik wilde wel even onder de bank kruipen; zo was ik geraakt.

Maudy en ik hebben de afgelopen maanden een serie gevolgd over de brieven van St. Paulus aan Timotheüs. Miguel legde in zijn preek de betekenis uit van de namen Saulus (‘om wie gebeden is’) en Paulus (‘de kleine’), iets wat ik nooit geweten heb, en ineens realiseerde ik me dat God 1 (zegge: één) persoon heeft uitgekozen, om de gehele heldenwereld (= niet-joods) te bereiken. Eén! Eén enkele man. En kijk wat de resultaten wereldwijd zijn: miljarden gelovigen door de eeuwen heen, nu hier in Zuid-Amerika en tweeduizend jaar later, lezen we nog steeds zijn brieven. Denkt u ook aan dat mosterdzaadje?

Alsof God wil zeggen: ‘laat het aan Mij, Ik kan wondere dingen doen!’ (Zach. 4, 6).

En in dat besef en in dit vertrouwen mogen we ook zien hoe God hier aan het werk is, en onze kleine bijdrage wil zegenen en uitbouwen…

Jacques en Maudy

Leave A Comment